Gold Hack

Discussion in 'Priston Tale Discussion' started by quyenthien, May 21, 2017.

  1. quyenthien

    quyenthien Member

    Mọi người cho mình hỏi có cách nào từ gold fake thành gold real không nhỉ ?
    và cách hack gold fake thành real này giờ còn sài đc cho sv nào nữa ko ?
     

Share This Page