[Help] Giúp Đỡ Cài Ptv Offline

Discussion in 'Priston Tale Discussion' started by lamdung, Apr 5, 2017.

  1. lamdung

    lamdung New Member

    Hiện tại mình cần cài 1 ptv offline tập tành làm GM . Mong các ae bằng hữu giúp đỡ cần những gì và tải ở đâu. Mình là newmem 100% chưa biết gì, chỉ mới vọc qua pritator và vài thứ linh tinh
     
  2. zahara

    zahara Phó Tổng Tư Lệnh Staff Member

Share This Page